فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات:

1- ثبت‌نام در سامانه و ارسال مقاله توسط مؤلف مسئول؛

2- بررسی اولیه مقاله توسط کارشناسان نشریه؛

3- ارجاع مقاله به جلسه هیات تحریریه و در صورت عدم ایراد در مقاله نهایتا ارجاع به داوران؛

4-انتخاب داوران توسط اعضای هیئت تحریریه  و سردبیر؛

5-ارسال مقاله برای داوری؛

6- بررسی مقاله توسط داوران و تکمیل فرم داوری و دریافت نتایج داوری؛

7- بررسی نظرهای داوران و پیشنهاد اصلاح مقاله به مؤلف با توجه به نظر داوران؛

8- اصلاح مقاله توسط مؤلف و ارسال مجدد آن؛

9- داوری نهایی، تعیین وضعیت مقاله، جمع بندی و اعلام تصمیم توسط سردبیر مجله؛

10- در صورت عدم پذیرش  و رد مقاله به نویسندگان اطلاع رسانی خواهد شد و چنانچه مقاله نیاز به اصلاح داشته باشد، جهت اصلاح مجدد به مولف ارسال شده و مولف ملزم به اصلاح مقاله در مدت زمان تعیین شده می باشد؛

11- در صورت پذیرش به مرحله ویرایش علمی و ادبی ارسال می شود؛

12- پس از انجام ویرایش علمی و ادبی ، در نهایت مقاله در نوبت انتشار قرار گرفته و چاپ خواهد شد؛

13- قرارگرفتن مقاله‌­های پذیرفته‌شده در پایگاه نشریه در بخش مقاله­‌های آماده انتشار؛

14- انتشار نسخه چاپی نشریه براساس برنامه زمان‌بندی.