پرسش‌های متداول

نحوۀ پیگیری مقالات ارسال شده از طریق سامانه قبلی نشریه

بدین وسیله به اطلاع کلیه نویسندگان محترمی که قبلا از طریق سامانه قبلی نشریه یا از طریق ایمیل اقدام به ارسال مقاله کرده بودند، می رساند که از بارگذاری و ارسال مجدد مقاله از طریق این سامانه خودداری نموده و از طریق تماس تلفنی با دفتر نشریه یا از طریق ایمیل نشریه پیگیر وضعیت مقاله خود باشید.