اهداف و چشم انداز

اصلی‌ترین هدف فصلنامه علمی، بصیرت و تربیت اسلامی انتشار آخرین یافته‌‌های پژوهش‌های علمی در زمینه‌‌ها و شاخه‌های مختلف بصیرت، تربیت واخلاق اسلامی، هم راستا با مأموریت‌ها و وظایف نیروی انتظامی‏ است. دیگر اهداف و چشم‌اندازهای فصلنامه عبارت‌اند از:

 * ارائة تازه‌ترین یافته‌های علمی در حوزه‌های بصیرت و تربیت اسلامی؛

* تبادل و نشر افکار و اندیشه‌های بدیع، از اندیشمندان، صاحب‌نظران، دانش‌پژوهان، کارشناسان ؛

* ایجاد ارتباط علمی و انتقال تجربیات بین مراکز علمی و تحقیقاتی کشور؛

* ارتقاء دانش فرماندهان و مدیران ناجا.