درباره نشریه

بصیرت و تربیت اسلامی نشریه علمی - ترویجی(سابق) دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا است که تا شماره 19 با نام پژوهش و اندیشه منتشر شده است. این نشریه در سال 1391 موفق به دریافت درجه علمی- ترویجی از کمیسیون نشریات وزارت علوم،تحقیقات و فناوری طبق مجوز شماره 3/22547 شد.

این نشریه علمی، در پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه مجلات تخصصی نور و همچنین بانک اطلاعات نشریه کشور نمایه می شود.