دوره و شماره: دوره 12، شماره 35، زمستان 1394 
4. بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی اقتصادی از منظر قرآن و حدیث

صفحه 77-95

عطاء ا... اسماعیلی؛ مجید یاسوری؛ آدینه ابراهیمی


5. اهداف و روش های تعلیم وتربیت از دیدگاه اسلام

صفحه 97-121

غلامحسین میکائیلو؛ خلیل سلطان قرائی


7. بصیرت گرایی و بصیرت افزایی، راهبردی اساسی در مقابله باجنگ نرم

صفحه 147-197

همت اله شمولی؛ موسی رشید حفظ آباد؛ حسین یعقوبی