دوره و شماره: دوره 17، شماره 53، تابستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. آسیب‌شناسی فعالیت‌های فرهنگی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها

صفحه 9-40

مجید مختاریان پور؛ حمید دهقانی؛ محمدمهدی جعفریان


مقاله ترویجی

5. واکاوی شاخص‌های اخلاقی خانواده متعالی در بهبود سبک زندگی از منظر قرآن کریم

صفحه 101-120

سیده راضیه پورمحمدی؛ سکینه آخوند؛ نرجس اخلاقی


مقاله پژوهشی

6. تأثیر عملیات انتحاری جریان سلفی – تکفیری بر پدیده اسلام‌ هراسی

صفحه 120-140

مجتبی بدخشان؛ حمیدرضا شیرزاد؛ محمد داوند