بررسی و واکاوی «صوت شیطان» با رویکردی بر تفسیر آیه 64 أسراء

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فقه و حقوق جزا دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

2 کارشناس ارشد و مربی علوم قرآن و حدیث

چکیده

زمینه و هدف: موسیقی، ریشه در نظم عالم هستی دارد. جهان هستی، دارای آهنگ، نغمه و آوازیست که اگر انسان آنرا کشف کند، آن‌را با خلقت خود هماهنگ یافته و با دل سپردن به آن، رو به فرا و رشد می‌گذارد. نظم آهنگِ کتاب تدوینی خداوند، که انسان به استماع آن دعوت شده‌ است، او را به سوی آرامش و راحتی سوق می‌دهد. در مقابل این آهنگ فرا دهنده و رشد دهنده، مزاحمی به‌نام «صوت شیطان» وجود دارد که موجب فرو رفتن به‌سمت قهقرا می‌گردد. بر این اساس هدف از نگارش پژوهش حاضر آن است که با بهره‌گیری از تفاسیر فریقین، به بررسی و واکاوی «صوت شیطان» با محوریت آیه 64 سوره مبارکه أسراء پرداخته و آن را به‌عنوان مزاحم آهنگ عالم هستی معرفی نماید.
روش تحقیق: تحقیق حاضر به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی، به روش فیش‌برداری و تحلیل مضمون و نیز با بهره‌گیری از آیات و روایات و منابع کتابخانه‌ای به رشته تحریر درآمده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: اگر بخواهیم به ریز و کاربردی به تشخیص صوت شیطان دست یابیم، باید ریتم‌هایی که موجب آن اثرات می‌گردد توسط متخصصین و موسیقی دانان تشخیص داده شود. از آنجا که  برخی حروف، خاصیت برانگیختن و آتشی کردن افراد را دارد و برخی حروف انسان را به ملایمت دعوت می‌کند و برخی حروف نیز در ریتم‌هایی خاص، انسان را به تواضع می‌کشاند، تشخیص این ریتم‌ها فقط با اعلام نظر متخصصین موسیقی قابل تحقق است. عداوت در قالب دوستی و خیانت با توسل به ابزار خیرخواهی، مهم‌ترین حربه ابلیس جهت گمراهی انسانیت بوده که مطابق آیه 64 سوره مبارکه أسراء این امر به واسطه «صوت» تحقق می‌پذیرد. إضلال و إغواء، عداوة و بغضاء، احتناک، وسوسه و امر به فحشاء و منکر، تزیین، القای وعده‌ها و آرزوهای دروغین و دعوت به عذاب و کفر، حب دنیا و تضعیف جهات معنوی از مهم‌ترین آثار و لوازم صوت شیطان بوده که جهت اغواى بنى آدم به کار بسته می‌شود.

کلیدواژه‌ها