آسیب شناسی تربیت دینی پلیس

نویسنده

چکیده

ازآنجا که یکی از مهمترین وظایف سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، تربیت و پرورش کارکنان نیروی انتظامی بوده و در این راستا موانع و مشکلاتی بر سر راه این سازمان وجو دارد؛ لذا در این مقاله انوع تربیت، موانع و آسیب های آن، تفاوت بین آموزش دینی با تربیت دینی، دیدگاه رهبر معظم انقلاب در مورد آموزش و تربیت مورد بررسی قرار گرفته و در پایان مقاله نیز نقش فرماندهان ناجا در تربیت دینی پلیس تبیین گردیده است.

کلیدواژه‌ها