دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. رابطه دینداری و گرایش به سبک زندگی اسلامی با کیفیت زندگی دانشجویان(مورد مطالعه: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.22034/init.2021.96241

صفر حیاتی


2. بررسی شیوه های مشارکت پلیس افتخاری در توسعۀ امور فرهنگی و مذهبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1400

محمد جوانمرد؛ هادی حیدری کمال؛ مراد عباسی


مقاله پژوهشی

3. تدوین الگوی فلسفی برای دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه خردگرایی بر اساس سه محور (اندیشه، رفتار، گفتار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1400

10.22034/init.2021.96126

شهین امیری؛ محسن ایمانی؛ عباسعلی رستمی نسب؛ روح الله کریمی


4. بررسی نقش خلاقیت و نوآوری در تعالی سازمان‌های نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1400

مهدی یکتائی؛ پیمان اخوان؛ مرتضی پیری؛ خسرو حبیبی خویی


5. رابطه سواد رسانه‌ای با مشارکت سیاسی و پایبندی به ارزش‌های سیاسی در بین دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1399

داود ابراهیم‌پور؛ اصحاب حبیب‌زاده؛ حسین امینی انبی


6. بررسی جایگاه قاعده «تحذیر» در مسئولیت مدنی پلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1400

رضا بیرانوند؛ حسین یاراحمدی؛ سید سعید کشفی؛ داوود چگینی


مقاله پژوهشی

7. فرهنگ وتفکر اسلامی دو عنصر مقوم نظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1400

علیرضا زرگر


مقاله ترویجی

8. بررسی آسیب های نظام خانواده در غرب « بارویکرد مطالبه از غرب و بصیرت افزایی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

زهره اخوان مقدم؛ معصومه غلامی


مقاله پژوهشی

9. واکاوی ریشه‌های وجدان کاری در منابع اسلامی و شیوه‌های ترویج آن در میان کارکنان ناجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1400

ایمان امینی؛ احسان کرمی شهریار


10. پرستیژ بین المللی و اخلاق دینی- سیاسی مصطفی چمران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

سروش امیری؛ رخسار عاشوری رودپشتی؛ زهرا میرزایی