دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. آسیب شناسی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 با تکیه بر آموزه های قرآنی و حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

علی کاظم زاده


2. بررسی تاثیر هویت اخلاقی بر عملکرد کارکنان نیروی انتظامی استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1399

اکبر بهمنی؛ غلامرضا قدیری


3. پیشگیری خانواده‌محور از گرایش اطفال و نوجوانان به مصرف مواد مخدر و روان‌گردان با تاکید بر آموزه‌های قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

سامان عبدالهی؛ شهرداد دارابی