کلیدواژه‌ها = آموزش
تعداد مقالات: 8
4. آسیب شناسی تربیت دینی پلیس

دوره 2، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 149-170

میر عظیم قوام


5. مدیریت راهبردی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 15-26

مریم منصوری


6. درسهایی درباره تفکر استراتژیک

دوره 1، شماره 1، زمستان 1383، صفحه 34-69

کرک رایس/ ترجمة ساعد علیمردانی


7. نقش رویکردهای آموزشی در پذیرش مسئولیت مدیران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1383، صفحه 202-215

محسن صدیقی مشکنانی


8. آموزش و بهسازی سازمان و نیروی انسانی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 173-182

روح الله ابراهیم نژاد